39- 10/2/2014-Περίληψη:«3η Συνεχιζόμενη Έγκριση Διάθεσης πίστωσης #20.000# ευρώ για Υπηρεσίες Τεχν. Συμβούλου για την υποστήριξη Δομών του Δήμου»

 

Αριθμός απόφασης: 39/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ