35- 31/1/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού # 1.200.000 # €, που αφορά επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ.»

 

Αριθμός απόφασης: 35/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ