34- 31/1/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού # 90.832,29 # €, που αφορά οφειλόμενα ανεξόφλητα παραστατικά έργων»

 

Αριθμός απόφασης: 34/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ