33- 31/1/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού # 649.128,24 # €, που αφορά οφειλόμεναΟικονομικής Υπηρεσίας»

 

Αριθμός απόφασης: 33/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ