32- 31/1/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού # 19.094,88 # € που αφορά ανεξόφλητες εργοδοτικέςεισφορές»

 

Αριθμός απόφασης: 32/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ