31- 31/1/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού που αφορά ανεξόφλητες μισθοδοτικές καταστάσεις.»

 

Αριθμός απόφασης: 31/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ