27- 31/1/2014-Περίληψη:«10η Έγκριση διάθεσης πίστωσης για προμήθεια Γάλακτος 2014»

 

Αριθμός απόφασης: 27/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ