25- 31/1/2014-Περίληψη:«8η Έγκριση διάθεσης πίστωσης για προμήθεια Γάλακτος 2014»

 

Αριθμός απόφασης: 25/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ