22- 31/1/2014-Περίληψη:«5η Έγκριση διάθεσης πίστωσης για προμήθεια Πετρελαίου κίνησης»

 

Αριθμός απόφασης: 22/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ