21- 31/1/2014-Περίληψη:«4η Έγκριση διάθεσης πίστωσης για προμήθεια τροφίμων Κοινωνικού Παντοπωλείου»

 

Αριθμός απόφασης: 21/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ