20- 31/1/2014-Περίληψη:«3η Έγκριση διάθεσης πίστωσης για έξοδα λειτουργίας συσσιτίου»

 

Αριθμός απόφασης: 20/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ