19- 31/1/2014-Περίληψη:«2η Έγκριση διάθεσης πίστωσης για Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας»

 

Αριθμός απόφασης: 19/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ