18- 31/1/2014-Περίληψη:«1η Έγκριση διάθεσης πίστωσης για Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης»

 

Αριθμός απόφασης: 18/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ