12- 16/1/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πίστωσης που αφορά επιχορηγήσεις των ΝΠΔΔ»

 

Αριθμός απόφασης: 12/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ