11- 16/1/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #200.000,00# ευρώ για προμήθεια και κατανάλωση φυσικού αερίου Δημοτικού Γυμναστηρίου».

 

Αριθμός απόφασης: 11/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ