9- 16/1/2014-Περίληψη:«Έγκριση και διάθεση πιστώσεων που αφορούν ύδρευση , φωτισμό και κίνηση με ηλεκτρισμό ή φωταέριο»

 

Αριθμός απόφασης: 9/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ