6- 16/1/2014-Περίληψη:Εξέταση της με αρ. πρωτ. 78/2-1-2014 ένστασης της ένωσης εταιρειών«ΈπαφοςΣυστήματα Πληροφορικής Ε.Π.Ε.»και«Τσουγκριάνης και ΣΙΑ Ε.Ε.»

 

Αριθμός απόφασης: 6/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ