5- 10/1/2014-Περίληψη:«Κατακύρωση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Κάλυψη μεμονωμένων λάκκων» με αρ.μελ.: 101/2013.»

 

Αριθμός απόφασης: 5/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ