_161- 7/7/2014 -Περί:Ανανέωσης χώρου στάθμευσης για το υπ.’ αριθμ. ΖΚΚ 8462 Αναπηρικό αυτοκίνητο

 

Αριθμός απόφασης: 161/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ