82- 26/3/2014 -Περί:Έγκρισης οικ. Απολογισμού 2013 ΝΠΔΔ Ε.Σ.Ε. A/θμιας εκπ/σης Δήμου Νέας Σμύρνης.

 

Αριθμός απόφασης: 82/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ