_266- 19/11/2014 -Περί:Μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση οκτώ (8) Υπηρεσιών του Δήμου

 

Αριθμός απόφασης: 266/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ