_259- 19/11/2014 -Περί:Άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπαρ. 2037/2014 απόφασης του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα εργατικών διαφορών)

 

Αριθμός απόφασης: 259/2014

 

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ