78- 26/3/2014 -Περί:Επικύρωση Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου ετών 2012-2013.

 

Αριθμός απόφασης: 78/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ