27- 10/2/2014 -Περί: Α’ Τροποποίησης στοχοθεσίας του Δήμου για το οικ. έτος 2014.

 

Αριθμός απόφασης: 27/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ