16- 28/1/2014 -Περί: Ανανέωσης της ασφαλιστικής σύμβασης των δημοτικών οχημάτων

 

Αριθμός απόφασης: 16/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ