7- 28/1/2014 Περί: Απαλλαγής οφειλετών από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής καταλόγου ΚΟΚ 2002.

 

Αριθμός απόφασης: 7/2014

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ