Περίληψη: Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #56,85# € που αφορά τέλος ενοικίασης ταχυδρομικής θυρίδας στα ΕΛΤΑ.
  Αριθμός απόφασης : 43/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ