Περίληψη: «Πρόχειρος ανοιχτός διαγωνισμός για τον Καθαρισμό Δημοτικών Χώρων από graffites αρ. μελ. 133/11»
Αρ. Απόφασης  : 194/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ