Περίληψη: Σύνταξη Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσεως έτους 2012(παρ. 1α του αρ. 72 του Ν. 3852/10).
Αρ. Απόφασης  : 172/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ