Περίληψη: Έγκριση διάθεση πίστωσης ποσού #12.500# € για τη «Διαμόρφωση χώρου αρχείου».
Αρ. Απόφασης  :  162/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ