Περίληψη: Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #290,92# € προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.

Αρ. Απόφασης  :  141/2011

 

 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ