Περίληψη: Κατακύρωση Πρακτικού – Γνωμοδότησης του έργου : «Κάλυψη Μεμονωμένων Λάκκων». Αρ. Μελ.: 59/11.
  Αριθμός απόφασης : 134/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ