Περίληψη: Eγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #150.000,00# € που αφορά την προμήθεια φυσικού αερίου στο Δημ. Γυμναστήριο.
  Αριθμός απόφασης : 127/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ