Περίληψη: Eγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #660,00# € για τοποθέτηση υδρομετρητή στη νησίδα Βυζαντίου και Μεγ. Αλεξάνδρου.
  Αριθμός απόφασης : 126/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ