Περίληψη: Τρίμηνες αποδοχές της τέως υπαλλήλου του Δήμου μας κας Κωνσταντού Μαρίας.
  Αριθμός απόφασης : 125/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ