Περίληψη: Τρίμηνες αποδοχές του τέως υπαλλήλου του Δήμου μας κου Ασμάνη Γεωργίου του Ιωάννη.
  Αριθμός απόφασης : 124/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ