Περίληψη: Έγκριση όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια βενζίνης με αρ. μελ: 93/2011.
  Αριθμός απόφασης : 120/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ