Περίληψη: Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου Ευθαλίας Αδάπα.
  Αριθμός απόφασης : 115/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ