Περίληψη: Eγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #500,00# € που αφορά την εξόφληση των υπηρεσιών του συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ
  Αριθμός απόφασης : 110/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ