Περίληψη: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την «Προμήθεια Γάλατος 2011». Αρ. Μελ.: 85/2011.
  Αριθμός απόφασης : 105/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ