Περίληψη: Έγκριση και διάθεση πίστωσης 20.000 € για την αγορά γραμματοσήμων.
  Αριθμός απόφασης : 99/2011
 








Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ