Περίληψη: Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #171,85# € που αφορά εξόφληση προστίμου στη Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης.
  Αριθμός απόφασης : 82/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ