Περίληψη: Δημόσιος διαγωνισμός για την υπηρεσία οργάνωσης του Προγράμματος Αθλοδιακοπές αρ. μελ. 58/2011
  Αριθμός απόφασης : 81/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ