Περίληψη: Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #5.000,00# € που αφορά τα ασφάλιστρα των οχημάτων του Δήμου μας έτους 2011.
  Αριθμός απόφασης : 58/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ