Περίληψη: Τρίμηνες αποδοχές του τέως υπαλλήλου του Δήμου μας Γαλάνη Κων/νου του Αναστασίου.
  Αριθμός απόφασης : 50/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ