Περίληψη: Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #8.093,40# € που αφορά αγορά φυλλαδίων για αθλητικές εκδηλώσεις.
  Αριθμός απόφασης : 48/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ