Περίληψη: Έγκριση και διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου μας οικονομικού έτους 2011
  Αριθμός απόφασης : 30/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ