Περίληψη: Έγκριση και διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού που αφορούν επιχορηγήσεις των Νομικών μας Προσώπων του Δήμου μας οικονομικού έτους 2011
  Αριθμός απόφασης : 29/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ