Περίληψη: Διαβίβαση δικαιολογητικών για την κατακύρωση προμήθειας : «Κάδων Απορριμμάτων». Αρ. Μελ.: 214/10.
  Αριθμός απόφασης : 24/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ