Περίληψη: Τρίμηνες αποδοχές του τέως υπαλλήλου του Δήμου μας Μπαζώτη Παναγιώτη.
  Αριθμός απόφασης : 18/2011
 
Get Adobe Flash player

ΑΜΕΑ